วันเด็ก ทำความรู้จัก

วันเด็ก ทำความรู้จัก
วันเด็ก ทำความรู้จัก

วันเด็ก ทำความรู้จัก

วันเด็ก ทำความรู้จัก วันเด็กแห่งชาติ ของเมืองไทย ตรงกับวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค.ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ ที่มิได้ทดแทนในวันทำงานต่อไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกฯไทย เริ่มจัดงานวันเด็กทีแรกช่วงวันที่ 3 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ UFABET

กระทั่งในปี พุทธศักราช 2508 ได้ลงความเห็นเปลี่ยนเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค. โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พุทธศักราช 2509 ในปี พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายปี พุทธศักราช 2563 เพื่อเชื้อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พุทธศักราช 2563

โดยมีใจความว่า วิชาความรู้แล้วก็คุณงามความดีเป็นพื้นฐานสำคัญของ คุณงามความดีความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดทุกอย่าง เด็กทุกคนก็เลยจำต้องหมั่นเรียนรู้อบรม ให้ถึงและวิชาความรู้รวมทั้งความดี

เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถประดิษฐ์ความดีเลิศความก้าวหน้า ให้แก่ตนรวมทั้งแก่สาธารณะ พระที่นั่งอัมพรสถานที่ ราชสำนักดุสิต วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

การจัดงานวันเด็ก

ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำลงยิ่งกว่า 18 ปี ตามความคิดเห็นเชื่อตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเกี่ยวกับเด็กมาร่างเป็นสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก pgslot

เมืองไทยได้รับคำแนะนำของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความสะดวกเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเกื้อหนุนให้สามัญชนมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้มากเพิ่มขึ้น ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่

ตอนนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำประเด็นนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อไตร่ตรอง สุดท้ายห้องประชุมได้เห็นด้วยนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขณะนั้น

ถัดมาช่วงวันที่ 27 ก.ค. พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับวิธีการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการรับไปทำงาน ส่วนของค่าใช้สอยสำหรับเพื่อการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองลอตเตอรี่มาดำเนินการ

ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 3 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2498 เมืองไทยก็เลยมีงานพิธีการเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อจากนั้นเป็นต้นมา ทางการได้ระบุวันจันทร์แรกของตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ แล้วก็จัดต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปี พุทธศักราช 2508

ห้องประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้น มีความเห็นพ้องกันว่า เหมาะที่จะเสนอเปลี่ยนแปลงวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในตุลาคม เมืองไทยยังอยู่ในช่วงฤดูฝน มีฝนตกมากมาย เด็กไม่สบายสำหรับการมาร่วมงาน slotxo

ประการถัดมาก็คือ วันจันทร์เป็นวันดำเนินการของผู้ดูแล ก็เลยไม่อาจจะพาเด็กของตนเองไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ขัดข้อง ทั้งการที่กำหนดให้วันเด็กจะต้องจัดในตอนต้นปี แปลว่า ทุกภาคส่วนของประเทศต้องให้ความเอาใจใส่กับเด็กเป็นลำดับต้นๆ

คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบจากที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ระบุวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2508 ประกาศแปลงงานเลี้ยงวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของต.ค. มาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค.ตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นมา ด้วยประการฉะนี้ก็เลยทำให้ปี พุทธศักราช 2508 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศแปลงได้เลยวันมาแล้ว

งานวันเด็กแห่งชาติก็เลยได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกทีใน พุทธศักราช 2509 แล้วก็จัดเรื่อยๆมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้

ประวัติความเป็นมาวันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ กำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์แรกของตุลาคม พุทธศักราช2498 ตามข้อเสนอแนะของ วี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสมาพันธ์เพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติที่องค์การสหประชาชาติ joker

ทำให้วันดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นวัน World Children’s Day เพื่อตระหนักถึงจุดสำคัญของเด็กและก็เยาวชน รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กๆรู้เรื่องหน้าที่รวมทั้งรู้จักหน้าที่สำหรับเพื่อการมีส่วนร่วมกับสังคมในฐานะชาวเมืองโลก ทำให้ทั่วทั้งโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับจากนั้นเป็นต้นมา

สำหรับในประเทศไทย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช2498 ตามความเห็นชอบขององค์การสหประชาชาติ ถัดมาคณะรัฐมนตรีลงความเห็นว่า ตอนต.ค.ที่จัดงานวันเด็กนั้นตรงกับหน้าฝนในประเทศไทย ทำให้ไม่สบายต่อการจัดงาน

ทั้งยังวันจันทร์ยังเป็นวันทำงาน ที่ผู้ดูแลไม่สามารถที่จะพาลูกหลานมาร่วมงานได้ ก็เลยเสนอให้เปลี่ยนแปลงมาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของมกราคมแทน โดยเริ่มประกาศใช้หนแรกใน พุทธศักราช2508 จวบจนถึงตอนนี้ รูปภาพ

ที่มาที่ไปของวันเด็กสากล

เมื่อปีพ.ศ. 2498 ได้กำเนิดคำสาบานเกี่ยวกับสิทธิเด็กขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติทำให้ทั้งโลกกำเนิดความกระตือรือร้น แล้วก็คิดเห็นเช่นเดียวกันว่าน่าจะให้ความใส่ใจแก่เด็กๆของตัวเองเยอะขึ้น การขานรับในการนี้จากประเทศต่างๆเป็นไปอย่างมากมาย

ในปีเดียวกันนั้นเอง ประเทศต่างๆทั้งโลกไม่น้อยกว่า 40 ประเทศต่างก็จัดงานสังสรรค์วันเด็กแห่งชาติของประเทศตนขึ้นมา โดยระบุกันว่าจะถือเอาวันจันทร์แรกของตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ

การจัดงานพิธีการเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติในแต่ละประเทศเวลานี้มีแบบที่คล้ายกันเป็นส่วนมาก โดยยึดหลักการให้ความเอาใจใส่แก่เด็กเป็นเป้าหมายหลักโดยเปิดสถานที่ราชการที่สำคัญ ดังเช่น พิพิธภัณฑสถาน สภานิติบัญญัติ ฯลฯ ให้เด็กๆได้เข้าชมและก็ศึกษาเล่าเรียน บางพื้นที่จัดแจงแสดงมหรสพ มีการแจกของกิน แข่งเกม แจกของขวัญ อื่นๆอีกมากมาย ถัดมางานนี้ได้รับจุดสำคัญทั้งโลกก็เลยได้จัดกันแพร่หลายมาถึงตอนนี้

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญนาชูรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในช่องทางวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นทีแรก เมื่อ พุทธศักราช 2499 ในยุคที่จอมพล แปลก พิบูลการสู้รบ ครอบครองตำแหน่งนายกฯ และก็ตั้งแต่ พุทธศักราช 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งครองตำแหน่งนายกฯ ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ ก็เลยได้นับว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีต่อเนื่องมาจนกระทั่งตอนนี้

ธรรมเนียมปฏิบัติของนายกฯไทย จะมอบ “คำขวัญวันเด็ก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติบ่อยๆทุกปี โดยเริ่มใช้คำขวัญวันเด็กหนแรกใน พุทธศักราช2499 ยุคจอมพลแปลก พิบูลการทำศึก และก็เว้นไปถึง 2 ปี joker gaming

กระทั่งถัดมา พุทธศักราช2502 ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ครองตำแหน่งเป็นนายกฯ ได้มีการกลับมามอบคำขวัญวันเด็กอีกรอบ นับจากนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งนาชูรัฐมนตรีทุกยุคปฏิบัติสืบต่อกันมา

สำหรับคำขวัญวันเด็กรายปี 2564 โดยนายกฯ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะเป็น”เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยจงรักภักดีมีความดี”

กิจกรรมวันเด็ก 2564 ยังจัดได้ไหม

ในทุกๆปี เด็กๆชอบรอวันเด็กแห่งชาติ เพราะเหตุว่าเป็นวันที่หน่วยงานรัฐบาลรวมทั้งเอกชน พร้อมใจกันจัดงานกิจกรรมวันเด็กอย่างประดิษฐ์ มีทั้งยังการเล่นเกมเพื่อฝึกฝนให้เด็กกล้าแสดงออก แล้วก็มีส่วนร่วมสำหรับในการขจัดปัญหา มีการจัดแจงแสดง รวมทั้งโซนของกินและก็เครื่องดื่มที่มอบให้เด็กๆอีกเพียบเลย ส่วนสถานที่สำคัญทางการรวมทั้งสถานที่เที่ยวก็เปิดให้เด็กเข้าชมฟรีอีกหลายที่

แต่ว่าสำหรับวันเด็ก 2564 ในบางพื้นที่บางทีอาจไม่สามารถที่จะดำเนินกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นเดิมได้ เนื่องจากว่าศูนย์บริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (วัววิด-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศสั่งห้ามดำเนินกิจกรรมงานวันเด็ก

ใน 28 จังหวัด ซึ่งเป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด ตัวอย่างเช่น ตาก, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดนครนายก, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดราชบุรี, สุพรรณ, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, เมืองจันท์, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดระยอง, จังหวัดชุมพร, จังหวัดระนอง แล้วก็กรุงเทพมหานคร

ส่วนจังหวัดอื่นๆนอกจากรายนามพวกนี้ ยังสามารถจัดงานได้ ก็แค่จะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่ง ศบค. เสนอแนะว่า ถ้าหากเป็นได้ควรจะหลบหลีกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เนื่องมาจากจะมีเด็กรวมทั้งผู้ดูแลเยอะมาก มารวมตัวกันในพื้นที่คับแคบ การสัมผัสข้าวของต่างๆด้วยกัน อาจจะก่อให้เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสวัววิด-19

ถึงแม้ “วันเด็กแห่งชาติ” ในปีนี้ เด็กๆในหลายพื้นที่บางทีอาจไม่อาจจะร่วมกิจกรรมสนุกสนานๆได้เป็นต้นว่าเดิม แล้วก็จำเป็นต้องปรับพฤติกรรมตามวิถี New Normal แม้กระนั้นเมื่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ก็จะสามารถกลับมาจัดงานวันเด็กได้อีกรอบอย่างแน่แท้

ย้อนที่มารวมทั้งส่องคำขวัญนายกรัฐมนตรี

ปีนี้ศูนย์บริหารเหตุการณ์วัววิด-19 (ศบค.) ได้สั่งห้ามจัดงานกิจกรรมวันเด็กใน 28 จังหวัดที่เป็นหลักที่ควบคุมสูงสุด ในเวลาที่จังหวัดอื่นก็ได้ขอให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม

ส่วนทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นเลิศในสถานที่ยอดนิยมสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ก็ไม่มีการจัดงาน แต่ว่าพล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์อร่อย ยังคงให้ผู้แทนเด็กเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ก่อนถึงวันจริง และก็เผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอให้ทั่วทั้งประเทศได้รับดูแทน เนื่องจากว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรควัววิด-19

ถ้าหากนับถึงปีนี้ เมืองไทยมีคำขวัญวันเด็กจากนายกฯมาแล้ว 18 คน ปริมาณรวมแล้ว 57 คำขวัญ ซึ่งมีคำว่าชาติ 18 คำ คำว่าวินัย 14 คำ ความดีงาม 12 คำ เรียนรวมทั้งเล่าเรียนรวม 15 คำ และก็สามัคคี 10 คำแม้กระนั้น คำว่า “ระบบประชาธิปไตย” ปรากฎในคำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี เพียงผู้เดียวเพียงแค่นั้น เป็นนายเชิญ หลีกภัย แล้วก็คำขวัญวันเด็กในปีนี้ นับว่าเป็นหนแรกที่มีคำว่า ซื่อสัตย์ภักดี อยู่ในคำขวัญด้วย Slot

อัพเดทล่าสุด : 20 มิถุนายน 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)